جستجو کردن

درباره ما

محصول استراتژیک برنج، غذای اصلی کشور و جهان میباشد. با قرار گرفتن شهرستان امیدیه در مجاورت بنادر و اسکله های تجاری مهم ایران، انتظار میرود این محصول با کیفیت را بتوانیم علاوه بر عرضه داخلی، به تمامی نقاط جهان معرفی نماییم.

درباره ما

محصول استراتژیک برنج، غذای اصلی کشور و جهان میباشد. با قرار گرفتن شهرستان امیدیه در مجاورت بنادر و اسکله های تجاری مهم ایران، انتظار میرود این محصول با کیفیت را بتوانیم علاوه بر عرضه داخلی، به تمامی نقاط جهان معرفی نماییم.